CÍlovÉ SKUPINY

 

Účastníky projektu jsou mladí lidé ve věkovém rozmezí 15 – 26 let vyrůstající bez rodin.

Nejčastěji jsou zařazeni zájemci z dětských domovů, další frekventanti jsou z Domu na půl cesty.

Všechna zařízení se nacházejí na území vymezeném k realizaci.

Projekt Život na zkoušku je zaměřen na osoby do 26 let věku vyrůstajících bez rodin. Tito lidé jsou výrazně ohroženi rizikem sociálního vyloučení při odchodu z ústavních zařízení, při vstupu do běžného života, který je pro ně prakticky velkou neznámou.
Na start do nové životní etapy osoby nebývají dobře připraveny. Po odchodu z ústavního zařízení zůstávají mladí lidé na veškeré problémy sami bez možnosti pomoci, osobního poradenství např. při hledání zaměstnání, při jednání na úřadech, často mívají pouze minimální teoretické znalosti toho, kde žádat o pomoc, jakým způsobem si rozložit finance, chybí jim sebedůvěra, často trpí pocity méněcennosti. Výrazným problémem je i to, že v rámci života v ústavu nemají možnost získat pracovní návyky a dovednosti.
Účastníkům projekt nabízí komplexní soubor aktivit - teoretické vzdělání formou kurzů (například jak se ucházet o zaměstnání, psaní životopisu, osobní pohovory, dále práce s výpočetní technikou, poradenství psychologa a další), pro získání pracovních návyků a dovedností byly do projektu zařazeny krátkodobé pracovní praxe, možnosti rekvalifikace, ale i zprostředkování zaměstnání několika absolventům projektu.