CÍLE

 

K naplnění cíle dojde realizací komplexního souboru aktivit – poradenství, motivační semináře, rekvalifikace, krátkodobé pracovní praxe a zprostředkování zaměstnání.
Z důvodu zvýšení šance účastníků na úspěšné zařazení na trh práce byla do projektu zařazena rekvalifikace pro minimálně 10 osob, zprostředkování zaměstnání a podpora uplatnění na trhu práce.
Do realizace projektu se zapojí minimálně 36 účastníků, kteří absolvují motivační a poradenské semináře. Pro 10 účastníků realizátor zajistí pracovní místa po dobu průměrně 8 měsíců.


Dílčí cíle projektu:

  • získání teoretických znalostí a praktických zkušeností z oblasti trhu práce
  • získání pracovně právního povědomí
  • získání informací z oblasti finanční gramotnosti
  • získání pracovních návyků a dovedností
  • zvýšení kvalifikace
  • podpora pracovního uplatnění