AKTUALITY

 

Srpen 2012

 • Dále probíhají krátkodobé pracovní praxe pro účastníky z DD Sedloňov a DD Horní Čermná.
 • Probíhají jednání s novými potenciálními zařízeními, která by mohla zapojit své klienty do projektu.

Červenec 2012

 • Probíhají krátkodobé pracovní praxe, jejich hlavním cílem je seznámení se s pracovními dokumenty, osvojení pracovních návyků a ohodnocení za odvedenou práci účastníků v praxi.
 • Každý účastník projektu odpracuje celkem 40 hodin, odměna za práci je hrazena z prostředků projektu.
 • Každý účastník také obdrží od vedoucího praxe osobní ohodnocení formou písemné reference pro poradce projektu a účastníka.
 • Pro dva účastníky projektu byla zajištěna dlouhodobá pracovní místa s refundací mzdy z prostředků projektu po dobu 8 měsíců.

Červen 2012

 • Poradce projektu zajišťuje zájemcům krátkodobé prázdninové akce, které budou během července a srpna probíhat v nasmlouvaných firmách a organizacích.
 • Praxí se během prázdnin zúčastní celkem 16 účastníků projektu.

Květen 2012

 • Ve všech skupinách byla ukončena teoretická výuka – semináře.
 • Uskutečnil se Den aktivit – setkání účastníků ze všech zařízení, jejich doprovodu a realizačního týmu. Všichni zúčastnění si mohli během dne vyzkoušet sportovní a společenské aktivity, např. workshop v tanečním studiu, návštěvu fitness centra s instruktorem nebo souboj v PC hrách. Závěrem byl turnaj v bowlingu, kde se utkala 4
  družstva (složení bylo losováno ze všech zúčastněných). Zde došlo k vyhodnocení nejlepších účastníků seminářů z jednotlivých zařízení a předání certifikátů a cen. Lektoři se tímto rozloučili s účastníky seminářů, došlo ke vzájemnému poděkování.

Duben 2012

 • Během měsíce byly úspěšně ukončeny semináře ve všech zařízení vyjma DD Horní Čermná.
 • Klienti využívají možnosti individuálního poradenství, poradce projektu je dle potřeb účastníkům nápomocen, např. konzultace ohledně životní situace, potenciálních pracovních míst, jako doprovod při jednání s úřady a podobně.

Březen 2012

 • Účastníci seminářů absolvovali znalostní testy, jejich výsledky poskytly zpětnou vazbu celému týmu.
 • Poradce projektu se účastní výuky jako supervizor, s účastníky probírá možnosti dalších plánovaných aktivit (rekvalifikační kurzy, pracovní místa).
 • Ve skupinách DPC Žamberk, DD Sedloňov a DD Zábřeh byl již ukončen Motivační kurz a počítačová část Vzdělávacího kurzu, semináře zdárně dokončili všichni účastníci.

Únor 2012

 • Výuka probíhá dle harmonogramu, vždy v sobotu 7 vyučovacích hodin.
 • Účastníkům jsou ve dnech výuky poskytovány obědy hrazené z prostředků projektu.
 • Probíhají individuální interpretace výsledků BPD, zajišťuje psycholog projektu.

Leden 2012

 • Projekt je realizován momentálně ve spolupráci se čtyřmi zařízeními – DPC Žamberk, DD Sedloňov, DD Zábřeh a DD Horní Čermná.
 • Do projektu je v současnosti zapojeno 31 účastníků, všichni absolvovali Bilanční a pracovní diagnostiku a účastní se Motivačního kurzu a Vzdělávacího kurzu se zaměřením na uplatnění na trh práce.
 • Semináře probíhají dle harmonogramu ve 14 denních intervalech. Účastníci mají k dispozici výuková skripta, která byla vytvořena přímo dle osnov projektu.
 • Semináře zajišťují 3 zkušení lektoři, výuka probíhá v místě bydliště účastníků (sídle DD).

Prosinec 2011

 • Uskutečnil se výběrový seminář v DD Horní Čermná.
 • Byly zahájeny další dva semináře včetně Bilanční a pracovní diagnostiky a to v DD Zábřeh na Moravě a DPC Žamberk.
 • V DD Horní Čermná proběhla v roce 2011 bilanční a pracovní diagnostika.
 • Celý realizační tým Vám přeje hezké Vánoce a šťastný Nový rok  

Listopad 2011

 • Realizace výběrových seminářů v DD Sedloňov, DD Zábřeh na Moravě a DPC Žamberk.
 • Byl zahájen první seminář v DD Sedloňov a to včetně bilanční a pracovní diagnostiky.

Říjen 2011

 • Příprava výběrových seminářů a jednání s potenciálními účastníky projektu: DD Sedloňov, DD Zábřeh na Moravě, DD Horní Čermná, DPC Žamberk a DD Polička

Září 2011

 • Zahájení realizace projektu “Život na zkoušku“, který je určen dětem a mladistvým bez domova.